kpt. AK Zbigniew Ścibor-Rylski ps. Motyl został upamiętniony muralem u zbiegu ulic J. Pawła II i Miłej w miejscu dawnej barykady powstańczej. Mural został zaprojektowany przez grafika Adama Walas a powstał dzięki fundatorom, wśród wspierających była „Społem” WSS Wola składając – Hołd Bohaterowi.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Szczękulski, Anna Tylkowska, Jacek Bobrowski