Zarząd / Rada Nadzorcza

Janusz Szczękulski

Ze Społem Wola związany od roku 1970.
Od 1994 r. na stanowisku Prezesa Zarządu.

 

Rada Nadzorcza:

 1. Stykowska Henryka –  Przewodnicząca RN
 2. Kucharska Maria – Zastępca Przewodniczącej RN
 3. Głazowska Agnieszka – Sekretarz RN
 4. Barej Danuta
 5. Hajduk Władysława
 6. Kuca – Gałkowska Kazimiera
 7. Kułakowski Eugeniusz
 8. Piątkowski Zbigniew
 9. Przewoźniak Jerzy

Komisje:

 1. Komisja Rewizyjno – Ekonomiczna z Przewodniczącym Panem Eugeniuszem Kułakowskim
 2. Komisja ds. Handlu z Przewodniczącą Panią Kazimierą Kuca – Gałkowską
 3. Komisja Społeczno – Samorządowa z Przewodniczącą Panią Marią Kucharską.