Historia

Historia spółdzielczości spożywców w Warszawie ma swój początek w roku 1869, powstało wtedy Stowarzyszenie Spożywcze „Merkury” – protoplasta wszystkich współczesnych warszawskich Spółdzielni „Społem”.

Samodzielna historia Społem Wola rozpoczyna się w roku 1907 zawiązaniem Stowarzyszenia Spożywczego Robotników Chrześcijańskich „Łączność”.

Przez 26 lat funkcjonowała pod pierwszą nazwą, zmienioną w 1933 roku na Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Łączność”. W tym okresie uruchomiono nowoczesne na owe czasy sklepy przy ul. Wolskiej 54, Młynarskiej 7 oraz Bema 72. Pod ostatnim z wymienionych adresów sklep Spółdzielni funkcjonuje do dziś pod marką Społem Wola.

W 1945 roku po wojennych zniszczeniach przystąpiono do odbudowy Spółdzielni – pod nazwą Powszechnej Spółdzielni Spożywców Warszawa-Zachód 

Organizowali ją dawni członkowie „Łączności”, a siedziba mieściła się przy ul. Wolskiej 40. Już w 1947 roku Spółdzielnia prowadziła 26 sklepów różnych branż, a w trzy lata później – 93.

W 1952 roku następuje reorganizacja struktur spółdzielczych w stolicy, a na Woli powstaje Warszawska Spółdzielnia Spożywców z nową siedzibą przy Wolskiej 84/86.

Lata 50- i 60-te, to dalszy wzrost liczby sklepów Spółdzielni. Pojawiały się sklepy różnych branż, dla przykładu lata 1963-66 to okres rozwoju sklepów i ośrodków pod nazwą „Praktyczna Pani”. W 1966 roku powstaje ogólnowarszawska Spółdzielnia Spożywców „Społem”. W tych strukturach Społem WSS „Wola” funkcjonuje do 1975 roku. W tym roku Spółdzielnia prowadziła 80 sklepów spożywczych i 52 przemysłowe.

W 1976 roku w całym kraju przeprowadzono reorganizację handlu.

W jej wyniku sklepy spożywcze przejęte zostały przez spółdzielnie, natomiast sklepy przemysłowe przekazano przedsiębiorstwom państwowym. W wyniku tych zmian Społem WSS „Wola” prowadziła ponad 260 placówek handlowych. Na przełomie lat 70-i 80-tych mimo załamania sytuacji gospodarczej Spółdzielnia nadal się rozwija, powstają nowe punkty handlowe m.in. Hala Targowa „Wola” i Dom Handlowy „Feniks”. W 1983 r. następują kolejne zmiany organizacyjne, powstają dzielnicowe Spółdzielnie „Społem”  i warszawskiego Oddziału Okręgowego „Społem”. Okres od roku 1983 do przemian ustrojowych na przełomie lat 80-90-tych to czas rozwoju Spółdzielni, która w 1989 r. posiadała 217 sklepów i placówek handlowych, oraz 106 zakładów gastronomicznych.

Wraz z przemianami ustrojowymi rozpoczęło się lawinowe przekazywanie sklepów gminie i innym użytkownikom.

W 1990 roku przekazano 139 placówek handlowych, 22 zakłady gastronomiczne i 22 placówki żywienia zbiorowego. Zmiany własnościowe zbiegły się z problemami finansowymi i organizacyjnymi Spółdzielni, która stopniowo do 1994 roku pogrążała się w coraz większym kryzysie. W 1994 roku spółdzielnia znalazła się na skraju bankructwa, w lipcu tego roku wybrany został nowy zarząd, oraz Rada Nadzorcza, które w ciągu dwóch lat doprowadziły Spółdzielnię do dodatniego wyniku finansowego. Zrestrukturyzowano zatrudnienie, wprowadzono nowoczesne zasady zarządzania, które do dziś dnia pozwalają Społem Wola skutecznie rywalizować na warszawskim rynku handlu detalicznego.